Kita

Us

Hari Wanita Sedunia telah disambut di Malaysia selama berdekad. Setiap tahun pada bulan Mac, pelbagai acara dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan dan individu untuk membangkitkan isu-isu hak asasi manusia perempuan dan golongan terpinggir di negara ini.

#WomensMarchMY adalah sebahagian daripada tradisi ini.

Pada 2017, Gerakan Pembebasan Wanita mengadakan satu perarakan di Kuala Lumpur yang menggerakkan lebih kurang 50 peserta.

Tahun seterusnya, jawatankuasa penyelenggaraan diperkembang dan perarakan pada tahun itu melihat lebih daripada 300 peserta turun ke jalan raya di Kuala Lumpur.

#WomensMarchMY diselenggara oleh jawatankuasa tidak tetap yang terdiri daripada pelbagai pihak termasuk kumpulan-kumpulan berbentuk kolektif, pertubuhan bukan kerajaan serta individu.

International Women’s Day has been observed in Malaysia for many decades. Every year in the month of March, events are organised by various groups and individuals to highlight issues concerning the human rights of women and marginalised communities in the country.

#WomensMarchMY is part of this tradition.

In 2017, Gerakan Pembebasan Wanita initiated a march in Kuala Lumpur that mobilised 50 participants.

The following year, the coordinating committee was expanded and the march that year saw more than 300 participants taking the streets of Kuala Lumpur.

#WomensMarchMY is coordinated by a loose coalition comprising various actors including collectives, non-governmental organisations and individuals.